Quy định chung

Chính sách bồi thường

1)    Mức bồi thường thiệt hại

- Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoặc tráo đổi hoàn toàn :

Trong trường hợp này, mức bồi thường thiệt hại của bên A là bốn (04) lần cước của từng loại dịch vụ mà bên B đã sử dụng.

Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoặc tráo đổi một phần

Mức bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế mà bên A đã gây ra cho bên B và mức thiệt hại được tính theo thỏa thuật giữa bên A và bên B, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoặc tráo đổi hoàn toàn.

- Trường hợp không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố

Bên A sẽ hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho bên B.

Đối với dịch vụ có thỏa thuận riêng về mức độ bồi thường

Trong trường hợp bên B sử dụng dịch vụ có thỏa thuận riêng về mức độ bồi thường thì mức bồi thường sẽ thực hiện theo thỏa thuận riêng về mức độ bồi thường giữa bên B và bên A.

2)    Nguyên tắc bồi thường

- Đồng tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng đồng tiền Việt Nam

- Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế phát sinh phù hợp với quy định của Pháp luật

- Bên A không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây ra. 

3)    Các trường hợp không bồi thường :

Không phụ thuộc vào những quy định trên, bên A không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong các trường hợp sau đây:

- Bưu gửi chuyển phát chậm trong các trường hợp bất khả kháng : động đất, chiến sự, bão lụt…..

- Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi như địa chỉ thiếu, sai.

- Bưu gửi bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ.

- Bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên.

- Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi và phát chậm gây nên.

- Khiếu nại quá thời hiệu quy định.

HÀNH TRÌNH ĐƯỜNG THƯ

    Tra cứu vận đơn
    Xem

Hỗ trợ trực tuyến

Sales 01

Điện thoại: 012 333 55 777

Sales 02

Điện thoại: 0908 644 677

Sales 03

Điện thoại: 0968 207 208

Sales 04

Điện thoại: 090 7545 997

 

GIỜ LÀM VIỆC: 

T2 - T6: 08:00 - 17:00 

T7       : 08:00 - 16:00 

Nghỉ Chủ nhật, Lễ, Tết

 

Thống kê truy cập

  • Đang online: 4
  • Thống kê tuần:212
  • Thống kê tháng: 1205
  • Tổng truy cập: 241166